Loading...

Ett fritidshus som byggs rätt ger dig många möjligheter för flexibelt boende

vitt fritidshus 60 kvm i modern stil med uteplats  på gräsmatta och träd bakom

En av de vanligaste frågorna vi på Husteamet får svara på handlar om regler för attefallshus och regler för fritidshus. Det är smart av kunder att ställa frågorna innan – genom att ha på fötterna kan man tryggt bygga ett hus som både följer reglerna och blir som man vill ha det. Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta om regler för fritidshus, allt för att föra dig ett steg närmare ett nyckelfärdigt fritidshus och ditt drömboende.

Regler för fritidshus

Tekniskt sett är fritidshus småhus avsedda för användning under lediga stunder och semestrar och inte som en permanent bostad. Sommarstugor är typexemplet. Regelverket för fritidshus är dock avsevärt mer diffust än för exempelvis attefallshus och det är många olika faktorer som påverkar husbygget.

Grundläggande regler för fritidshus:

    1. Områdets detaljplan: Om det finns en detaljplan där fastigheten ska byggas sätter den de flesta reglerna för vad du kan bygga. Det kan handla om storlek, höjd, vad huset kan användas till, var på tomten det kan stå, m.m. Om ingen detaljplan finns kommer din bygglovsansökan att bedömas individuellt av kommunen. Det kan innebära att du får större frihet men innebär också att du inte helt vet om du får bygglov förrän efter kommunen har sagt sitt.
    2. Bygglov: För att bygga ett fritidshus krävs alltså ett bygglov från kommunen. För dig som inte ansökt om bygglov förut kan det vara klokt att få hjälp från en aktör som vet hur man utformar ansökan för att få bygga ett hus som är så nära det man vill ha enligt reglerna. Du hittar också mer information om bygglov på Boverkets hemsida: Bygglov för fritidshus
    3. Storlek: Fritidshus är ofta mindre än permanentboenden/villor, men inte alltid. Kontrollera alltid detaljplan för begränsningar om fritidshusets storlek. Det finns inga generella regler utan det är detaljplanen som styr.
    4. Fritidshus som permanentboende: Kommunen kan inte förhindra att man flyttar in permanent i ett hus som ursprungligen byggdes som fritidshus. Däremot kan detaljplanen exempelvis kräva att nybyggen enbart byggs som permanentboende.

Fritidshus eller permanentboende

Fritidshus är alltså avsedda för tillfällig användning under lediga stunder och semestrar, medan permanentboende är avsedda för året-runt-bosättning. Det är inte tillåtet att ansöka bygglov för ett fritidshus och sedan omedelbart använda det som permanentboende. Om kommunen har anledning att tro att detta är avsikten kan man få avslag. fritidshus som sommarstuga i skogen

Däremot kan inte kommunen förhindra att man flyttar permanent till ett existerande hus där bygglovet getts för fritidshus. Detta är något som allt fler husägare tagit fasta på. Det är exempelvis lägre tillgänglighetskrav på fritidshus, vilket ger lite mer flexibilitet i inredning och design.

  • Det kanske viktigaste att tänka på är dock att det också är lägre energikrav på fritidshus. Det kan förvisso göra det lättare att bygga men kan också innebära högre driftskostnader om man bor året runt i ett hus som inte är vinterbonat. Det kan därför vara smart att redan vid nybyggnation av fritidshus tänka på isolering och energisnåla lösningar om du i framtiden kan tänkas vilja spendera mer tid i ditt fritidshus.

Kontrollera alltså alltid regelverket i din kommun, samt uppgradera isolering och uppvärmning för bättre energieffektivitet.

Skillnader mellan fritidshus och attefallshus

Attefallshus är en typ av komplementbostadshus som får byggas utan bygglov, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Attefallshus får dock inte vara större än 30 kvm och måste byggas på en tomt där det finns ett huvudhus. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan attefallshus och fritidshus.

Tänk efter före

Vi på Husteamet säger det ofta: tänk efter före. Genom att ha koll på regler, tänka igenom husets användning, och låta dig inspireras av olika husmodeller står du väl rustad när det är dags att trycka på startknappen. Då slipper du oväntade avslag från kommunen, dyra ändringar längs vägen, och att stå i ett hus som inte har tillräckligt många sovrum eller rätt förvaring för dina behov.

Om du behöver någon att snacka med om dina funderingar, ta kontakt med oss! Vi har svaren på det mesta och hjälper genom den snåriga beslutsdjungeln till ett boende helt i din smak. Eller varför inte komma förbi Nybygget i Arlanda för en kopp kaffe och en promenad genom några av våra husmodeller? Vi finns här för att göra verklighet av dina husdrömmar.

 

bild på fritidshus Max 50 kvm vid utställningsområde på Nybygget i Arlanda

 

 

Ps. Just nu är vår absolut populäraste fritidshusmodell Max 50. Modellen finns att se på Nybygget!

Ring oss och fråga