Loading...

Det finns en hel del frågor kring vad som gäller vid bygge av ett Attefallshus. Det kan röra byggregler men även frågor gällande hur husen står sig vintertid i snö och kyla. Vi har här samlat vanliga frågor och svar som förhoppningsvis ger dig svaren du behöver. Skulle du ha någon fråga som inte finns här så är du mer än välkommen att höra av dig till oss!

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 30 m2. Innan man börjar bygga måste man göra en bygganmälan till kommunen. Även om byggnaden inte kräver bygglov måste man få ett startbesked innan man kan starta med bygget. Attefallshus får byggas utan bygglov på många tomter och användas som komplementbostadshus för permanentboende. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0m. och får inte överstiga 30 m2. Huset får uppföras 4,5 meter från tomtgräns. Om den uppförs närmare krävs berörda grannars medgivande.

En komplementbyggnad/Gästhus upp till 30 m2 kan användas som gästhus men får inte användas som fritidshus eller som permanentbostad. Du kan designa din komplementbyggnad  efter behovet. Det är godkänt att bygga med kök och badrum, bastu, växthus ateljé eller poolhus. Detta  medför färre regler och snabbare hantering än för en komplementbostad.

En komplementbostad upp till 30 m2. är en byggnad som är inredd för att fungera som en bostad. Dessa kan användas som fritidshus eller permanentboende. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Man kan spegelvända huset utan extra kostnad, andra förändringar kan medföra extra kostnader. Var produceras husen? Husteamets produktion sker i toppmoderna fabriker i Baltikum. Vad är leveranstiden? Leveranstiden är mellan 14-16 veckor beroende på vilken typ av hus och vilka materialval du har gjort. Datum när huset ska levereras bestämmer vi tillsammans. Är husen vinterbonade? Ja, alla våra hus är är byggda för året runt boende i nordisk klimat. Vad är betalningsvillkoren? Handpenning: 50 000  vid avtalets undertecknande.
Delbetalning 2: 50% i samband med produktionsstart av huset.
Delbetalning 3: 45% innan husleveransen lämnar fabriken.
Delbetalning 4: 5% på leveransdagen – Underlag till Bygganmälan.  Kommunens avgifter betalas av köparen.
– Nyckelfärdigt, välisolerat hus enligt specifikationer för den valda modellen.
– Transport till: Kapellskär med omnejd + 5 mil ( övriga platser tillkommer ett transporttilläggpå 8500 per 100km).
– Lyftkran upp till 10 000 kr.
– Besiktning

Vilka kostnader tillkommer? Uppskattade priser:
– Avgifter till kommunen: 4 000 kr – 15 000 kr
– El, vatten och avlopp framdragning : 20 000 kr – 40 000 kr
– Block grund : 40 000 – 70 000 kr
– Plint grund : 80 000 – 150 000 kr
– Anslutningar VA/EL 15 000-50 000 kr

Vilka är fördelarna med att bygga prefabricerade trähus inomhus?I trädhus uppleves ofta tyst, varm och ombonad känsla. Trä är mjukt material som andas och skapar en trivsam boendemiljö. Att bygga inomhus innebär att materialet inte förstörs och får onödig åverkan av väder och vind, det blir ingen fukt i konstruktionerna och ingen risk för mögeltillväxt.

Vad händer om huset blir skadat under transporten? Alla våra hus är skyddade under transporten. Husteamet ansvarar för eventuella transportskador fram till köparens tomtgräns.

Vad lämnar ni för garanti? Vi lämnar 5 års garanti på husets stomme och fönster. Vitvaror, badrumsporslin, varmvattenberedare ansvarar respektive leverantör/producent för. Vanligtvis 2-5 år beroende på tillverkare.

Ring oss och fråga