Loading...

Vad gäller 2022?

Attefallshus från Attefallsteamet - regler 2022

Du som känner dig sugen på att få mer boendeyta på din tomt kanske har hört talas om Attefallshus och hur de kan innebära ett smidigt sätt att maximera din boendesituation. På Attefallsteamet har vi hjälpt många glada kunder fixa gästboende till vuxna barn som kommer och hälsar på med familjen, övergångsboende för barn på väg ut i vuxenlivet som kört fast på en svår bostadsmarknad, eller en extra inkomstkälla genom uthyrning av eget hus. Men vilka regler gäller för att bygga Attefallshus på din tomt? Vi reder ut det du behöver veta för att komma igång.

Grundläggande regler – Attefallshus

Sedan 2014 finns möjlighet att bygga ett mindre hus på sin tomt utan bygglov, ett så kallat Attefallshus. I en tid med bostadsbrist och svårt för många att ta sig in på bostadsmarknaden var det en välkommen lag. Lagen innebär att du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra ett Attefallshus på maximalt 30 kvm (fram till 2020 25 kvm) i anslutning till huset som går att använda till flera olika syften, inklusive som separat fungerande boende. Dessa regler innebär att Attefallshuset kan byggas och inredas med fullt fungerande kök och badrum och användas året om.

  • Byggnaden får vara totalt 30 kvm i byggarea
  • Högsta höjd från mark till taknock får vara 4,0 m
  • Det går bra att öka boytan med loft eller källare
  • Byggnaden får uppföras som närmst 4,5 m tomtgräns – närmare tomtgränsen kan gå med grannarnas godkännande

För dig som har en friggebod, garage, eller dylik byggnad på tomten går det fortfarande bra att bygglovsfritt föra upp ett Attefallshus upp till 30 kvm så länge den andra byggnade inte överstiger 15 kvm.

Krävs bygglov för Attefallshus?

Under 2022 gäller attefallslagen vidare.

Som regel krävs inte bygglov för Attefallshus – det är delvis därför de är smidigare att uppföra än andra större byggen. Du måste dock göra en bygganmälan till kommunen och få startbesked innan du kan sätta igång. Generellt sett behöver du då skicka in ritningar och beskrivningar på bygget, samt personliga uppgifter, annan information om fastigheten och tidsplan för bygget. Om du jobbar med en gedigen firma så hjälper de dig med underlaget till bygganmälan.

Att sätta igång med ett bygge utan godkänt från kommunen kan medföra i bästa fall böter, i värsta fall att du tvingas riva hela bygget. Genom att ha allt i ordning från början slipper du oroa dig.

Det finns vissa tillfällen kommen kan kräva ett bygglov även för Attefallshus, särskilt om området där du vill bygga ligger i anslutning till:

  • Särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • Flygplats, eller skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret (detta står i miljöbalken)
  • Strandskydd (även detta styrs av miljöbalken och kan innebära att du inte får bygga inom 100 meters avstånd från vattendrag)

Kommunen kan också i detaljplan kräva bygglov om du vill bygga på ett område som utgör så kallad värdefull miljö.

Sedan 2021 finns det förslag framme att det ska krävas bygglov för Attefallshus byggda som permanentboende. Detta för att minska fuskbyggen och situationer där möjligheterna med Attefallshus missbrukats. Än så länge har förslaget dock inte gått igenom och under 2022 gäller attefallslagen vidare.

Vad är skillnaden mellan ett Attefallshus och en Bolundare?

Du som har börjat titta runt lite bland olika småhus kanske har stött på namnet “Bolundare”. Skillnaden mellan Attefallhus och Bolundare är egentligen inte så stor. Under 2020 gjordes två väsentliga reformer till attefallslagen som innebar att de nu går att bygga upp till 30 kvm, jämfört med tidigare 25 kvm. Från början gällde det enbart Attefallshus som komplementbostad för att sedan även innefatta Attefallshus som komplementbyggnad.

I folkmun har husen döpts efter dåvarande bostadsministrar, men eftersom den senare lagen främst var en ändring på den första har de flesta fortsatt kalla det för Attefallshus. Du kan alltså gott kalla det vilket som – poängen är fortfarande att du kan få ett gediget extraboende utan krångel.

Vad är skillnaden mellan komplementbostad och komplementbyggnad?

Tack vare attefallslagen kan både komplementbostad och komplementbyggnad byggas till 30 kvm bygglovsfritt. Därefter skiljer sig dock reglerna och det kan vara bra för dig att ordentligt ha tänkt igenom hur du vill använda ditt Attefallshus innan du sätter igång.

Grundprincipen är:

Kök i Attefallshus från Attefallsteamet

  • Komplementbostad är en byggnad som helt kan användas som permanent boende. Här finns kök och badrum och huset är värmeisolerat för att kunna användas året om. Ett Attefallshus som komplementbostad kan därför exempelvis hyras ut som boende. Eftersom komplementbostäder är till för att bo i permanent är det lite högre krav än för komplementbyggnad. Bland annat finns striktare regler för tillgänglighet och energieffektivitet.
  • Komplementbyggnad är en byggnad som inte ska bos i 365 dagar om året. Det kan handla om ett garage, hemmagym eller poolhus. Eftersom komplementbyggnaden ändå får innehålla kök och badrum och vara värmeisolerad går den fortfarande att bo i, även separat från ”storhuset”. Det går till exempel utmärkt att använda komplementbostad som gäststuga, friggebod eller annan sorts boende. Eftersom reglerna är enklare och kraven mindre för komplementbyggnad är det oftare lättare att få startbesked för att bygga dessa.

Du kan läsa mer om vad som gäller för Attefallshus under våra Vanliga Frågor.

Klurigt? Vi finns här för att hjälpa till

Även om attefallslagen kom till för att folk lättare skulle kunna bygga extraboenden kan det kännas klurigt i regelverksdjungeln att veta vad som gäller för regler för Attefallshus. Därför finns vi på Attefallsteamet alltid här för att svara på dina frågor och hjälpa dig hitta det drömboendet som passar just dina behov. Allt med gediget bygge, arkitektritade Attefallshus och miljönära tänkande som grund. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig – eller varför inte komma och träffa oss vid våra visningshus på Nybygget så tar vi det över en kopp kaffe?

Som alltid hittar du inspiration och våra senaste husmodeller på vår Instagram.

Ring oss och fråga