Loading...

Prisökningarna en nödvändig tankeställare

En person som håller i en bräda

Det har nog inte gått någon förbi att de flesta kostnader ökar i Sverige idag. Den globala pandemin, transportkaos och svenskt valutaras har alla bidragit till att priserna gått rakt uppåt de senaste åren, och nu ligger det tragiska kriget i Ukraina som ytterligare en pusselbit i problematiken. Vi benar ut hur det egentligen ser ut på marknaden och vad prisökningen i byggbranscnehn innebär.

Byggmaterialkostnader ökar

Byggen runt om i Sverige blir allt dyrare, oavsett om det handlar om mindre attefallshus eller komplexa flerfamiljsbostäder. Det största orsaken till detta är ökade kostnader för byggmaterial. Priset för byggkostnader totalt steg med 12,2 % mellan april 2021 och april 2022. Enligt SCB är det den högsta förändringen i årstakt sedan 1981. Kostnaderna för armeringsstål steg med osannolika 107,2 %. Priset för trävaror steg med 45,4 % under samma period – och med 6,8 % bara mellan mars och april i år. Total har priset för byggmaterial gått upp med nästan 25 %, så det är oundvikligt att detta återspeglas i prislappen hos konsument.

Tabell över hur kostnaderna ökar mellan 2021 och 2022 i byggbranschen, statistik från SCB

 

De stora bovarna här är brist på råvaror och en ökad global efterfrågan. Det importeras under normala förhållanden mycket trä från både Ryssland och Ukraina. Exempelvis importeras både plywood och björkråvara till plywood i hög grad från Ryssland. Ukraina bidrar vanligtvis med ek till parkettgolv. Även kemikalier och tillsatser som används till byggmaterial kommer från dessa marknader. När de kanalerna inte längre är möjliga blir trycket på andra producenter omedelbart högre, vilket driver upp priserna. Råvarubrist har dock varit ett problem längre än så, på grund av bland annat pandemin och transportproblem, så kriget i Ukraina är “bara” ytterligare en faktor i krisen.

Kostnader ökar också för transport

Även transportkostnader ökar i år jämfört med förra året – då de också ökade jämfört med tidigare år. Under både 2020 och 2021 tvingades flera stora hamnar i Kina stängas till följd av corona-utbrott. Stora transporter fastnade vilket skapade en dominoeffekt. Det blev brist på contrainrar som kunde fyllas med varor och skepp låg väntandes utanför hamnarna i veckor eller till och med månader. Vissa leverantörer som hade möjlighet valde att istället skicka varor via tåg eller lastbilstransport, med resultatet att leveranstider ökade och prislappen blev högre.

I dagsläget påverkas kostnader för transport också av de skenande dieselpriserna. Enligt SCB har byggentreprenörers kostnader transport/drivmedel/elkraft stigit med 27,4 % mellan april 2021 och april 2022. Den största kostnadsökningen handlar om att dieselolja stigit med 61,2 % och elkraft med 57,6 % under det senaste året. Totalt har transportkostnader stigit med mer än 20%.

Även den svaga kronan påverkar läget vad gäller att importera material från utlandet. Under maj månad i år har både amerikanska dollarn och euron legat över 10 kronors-strecket. Detta kan också  få konsekvenser för den stigande inflationen.

Attefallsteamet säkrar materialtillgången

När kostnader för leverantörer och återförsäljare ökar, blir det oundvikligt att kostnaden syns på slutprodukten. Även leveranstider ökar och vissa byggföretag har svårt att leverera utlovade projekt på grund av bristande materialtillgång.

Anna Ryberg Ågren, VD på Byggmaterialindustrierna, uppmanar till tålamod. – I ett läge som detta behöver vi alla ha förståelse för att det tillgängliga utbudet är begränsat och att leveranstiderna kan bli längre än normalt, säger hon till branschtidningen Byggvärlden.

Attefallsteamet är vårt främsta fokus alltid att ta hand om våra kunder och så långt det går tillgodose deras behov. Därför såg vi till i början av våren att säkra så att vi har byggmaterial för minst det närmaste årets hustillverkning. På så sätt vet våra kunder att de kan tryggt lita på vårt arbete och att deras husdrömmar kan gå i uppfyllelse.

Om du är orolig över läget i byggbranschen just nu eller funderar på hur det skulle kunna se ut för dig att låta bygga ett attefallshus, kontakta oss. Vi finns här för att svara på dina frågor och vägleda dig ut ur kaoset. Välkommen!

Källor:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/byggnadsprisindex-samt-faktorprisindex-for-byggnader/byggkostnadsindex-bki/pong/statistiknyhet/byggkostnadsindex-for-byggnader-april-2022/
https://www.byggvarlden.se/byggkostnaderna-okar-lavinartat/
https://www.svd.se/a/47kVrg/kronan-faller-dollarn-over-10-kronor
Ring oss och fråga