Loading...

mörkt attefallshus i skogsmiljö med texten bygglov för attefallshus?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus på tomten får bygga ett attefallshus utan bygglov. Du behöver däremot lämna in en anmälan och invänta beslut om startbesked innan du kan börja bygga.

Lagen om attefallshus utvecklades som ett sätt att smidigare bygga upp småhus med boende möjlighet. Reglerna ser dock lite olika ut beroende på hur du utformar huset. Vi går igenom vilka regler som gäller angående bygglov för attefallshus och ger 3 tips på hur du kan tänka kring

 

Grundregler för bygglov till attefallshus

Grundprincipen vad gäller attefallshus är att du får bygga utan bygglov. Det finns vissa förutsättningar som måste finnas på plats, såsom att det redan måste stå ett bostadshus på tomten där du vill bygga. Du kan läsa mer om vad som gäller i vår artikel om attefallshus – regler och riktlinjer.

Det går dock inte att helt undvika pappersarbete och kontakt med kommun. Innan du kan sätta igång att bygga ett nytt hus på tomten behöver du skicka in anmälan till kommunen där du bor och får ett startbesked i retur.

3 tips om bygglov och attefallshus

1. Se till att bygget uppfyller kriterierna

För att ett attefallshus ska räknas som bygglovsbefriat krävs det att det uppfyller vissa kriterier. Först och främst ska det vara ett friståendehus på högst 30 kvm, med maximalt 4 m taknockshöjd, som byggs i närhet av ett bostadshus som redan står på tomten. Det är därför det är så smidigt att bygga ett attefallshus på en tomt där du redan bor. Utöver detta ska huset också:

  • Byggas minst 4,5 m från tomtgräns – eller ha godkännande av grannarna om det ska stå närmare
  • Byggas minst 30 m från järnväg
  • Vara befriat från krav på bygglov enligt områdets detaljplan

Detta innebär att du måste ha koll på området där du bor för att attefallshuset ska kunna byggas utan bygglov.

2. Vissa områden är undantagna från attefallsreglerna

En del områden anses särskilt värdefulla och då kan det hända att ett attefallshus inte får uppföras utan bygglov. Det kan till exempel handla om så kallade kulturhistoriska eller bevarande-områden där karaktären behöver bevaras. Ofta har kommunens hemsida hänvisningar till kartor där du kan få en generell uppfattning om ditt hus ligger i ett sådant område. För dig som vill bygga i Stockholm finns exempelvis en sådan karta här och i Göteborg finns information om bevarandeområden här.

Även i områden som är av så kallat riksintresse för totalförsvaret krävs bygglov. Det kan handla om bebyggelse nära flygplats eller övnings- och skjutfält.

3. Ibland är det värt ett bygglov

Vårt sista tips kanske känns motsägelsefullt, men ibland är det värt att tänka efter ordentligt på vad du är ute efter när du vill bygga ett extra hus på tomten. Kanske har du gott om tomtmark och behöver plats åt flera barn och barnbarn som kommer och bor på sommaren? Kanske vill du ha ett professionellt hemmakontor med mötesmöjlighet och som samtidigt kan rymma övernattande gäster? Eller vill du kanske bygga ett separat hus vid skidstugan som du kan hyra ut under skidsäsongen för att få in extra inkomst? I ett sådant fall kan ett större fritidshus bortåt 50 kvm eller 60 kvm vara en bättre lösning för dina behov – och då kan det vara värt att fixa bygglov för att få precis det du vill ha.

Vi på Attefallsteamet har länge hjälpt kunder med både snabba standardlösningar och skräddarsydda nytänk. Om du anlitar oss för totalentreprenad tar vi dessutom hand om byggnadsansökan och annat pappersarbete. Allt för att du ska få den smidigaste – och roligaste – upplevelsen för ditt nya attefallshus. Har du frågor är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig med rådgivningar och tankar om lösningar för just dina behov.

Ring oss och fråga